Андарзи бузургон дар васфи дӯстӣ

*******

Як гули мақсуд дар ин бӯстон,

Чида нашуд бе мадади дӯстон.  

                                  Саъдии Шерозӣ

*******

Дӯстии халқҳо беҳтар аз ҳама чизҳост. 

 

*******

Ҷумла бадан, ҷумлаи аъзо яке,

Сурати навъию ҳаюло яке.

                              Алишери Навоӣ

*******

Инсон бародари инсон аст.

 

*******

Бувад дӯст мар дӯстро чун сипар,

Беҳ аз дӯст мардум кӣ бошад дигар?

                                      Абӯшакури Балхӣ

*******

Агар халқ ба халқ ҳамроҳ шавад, давлат аст.

 

*******

Кунад оқил андар раҳи сулҳ хайр,

Ту ин роҳ мерав, ас-сулҳу хайр.

 

*******

Дӯстони вафодор беҳтар аз хешанд.     

                                        Саъдии Шерозӣ

 

*******

Набошад дӯст, ҷуз оинаи дӯст,

Ба ҷону дил ҳам он ину ҳам ин ӯст.

                                        Носири ХУСРАВ

 

 

*******

Дӯстӣ бояд аз он гуна ҷӯст

К-он абадуддаҳр бимонад дуруст.

                                   Хусрави Деҳлавӣ

 

*******

Озурдани дӯстон ҷаҳл аст.

                            Саъдии Шерозӣ

 

*******

Дило, гар оядат рӯзе ғаме пеш,

Чу ёре бошадат ғамхор, ғам нест.

Барои рӯзи меҳнат ёр бояд

В-гарна рӯзи роҳат ёр кам нест.

                                                   Саъдии Шерозӣ

 

*******

Дар замири мо намеғунҷад ба ғайр аз дӯст кас,

Ҳар ду оламро ба душман деҳ, ки моро дӯст бас.

                                                                           Ҳофиз

*******

Давоми шодмонист рӯйи ихвон,

Ки бе ихвон бувад ғамгин дилу ҷон.               

                                             Абдураҳмони Ҷомӣ

 

*******

Ҳисоби дӯстон дар дил.

                     Носири Хусрав

  *******                            

Аз дӯст ҳар ҷафо, ки расад ҷои миннат аст,

Зеро ки нест ҳеҷ вафо чун ҷафои дӯст.

                                               Бадриддин Ҳилолӣ

*******                         

Ҳама чиз пирӣ пазирад, бидон,

Магар дӯстӣ, к-он бувад ҷовидон.

                                             Абӯшакури Балхӣ

 

 

*******

Ҳамон дӯстӣ бо касе кун баланд,

Ки бошад ба сахтӣ туро ёрманд.

                                             Ҳаким Фирдавсӣ

 

*******

Чу ёбӣ дӯсте, сахташ нигаҳ дор,

Ба сустӣ доманаш аз даст магзор.

                                             Носири Хусрав         

*******                                           

Ту ба ҷоли мани мискин ба ҷафо менигарӣ,

Ман ба хоки кафи поят ба вафо менигарам.

                                                                  Саъдӣ

*******

Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад,

Ниҳоли душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад.      

                                                                         Ҳофиз

*******

Некномӣ хоҳӣ, эй дил, бо бадон суҳбат мадор,

Худписандӣ, ҷони ман, бурҳони нодонӣ бувад.      

                                                                          Ҳофиз

 *******                                                             

Бе азми дурусту саъйи комил,

Касро нашавад мурод ҳосил.

                                                 Саъдӣ

*******

Дар диёри мо баҳори дӯстӣ гул кардааст,

Мефизояд з-ин сабаб ҳам шуҳрати даврони мо.

                                                                Абуабдулоҳи Рӯдакӣ

*******

Тотавони дӯстонро гумм макун,

Расми хуби тоҷиконро гумм макун.      

                                         Мирзо Турсунзода

 

Гирдоваранда  мудири шуъбаи

фаъолияти китобдорӣ    М.Каримов

барчасп: